Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej (Serwisu) jest Jakub Zalewski z siedzibą w Warszawie, ul. Aluzyjna 25e/104, 03-149 Warszawa,  zarejestrowana w Centalnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 876-166-59-87, REGON 015691107 (dalej : Administrator).

Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i wyraża zgodę na zawarte w niej postanowienia. Polityka Prywatności może ulec zmianie w każdym czasie, zarówno w całości jak i w części, co niezwłocznie zostanie opublikowane w Serwisie. Z chwilą publikacji zmienionej wersji Polityki Prywatności staje się ona wiążąca.

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.

Serwis może gromadzić informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia oraz inne). Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla Użytkownika, jak też dla jego komputera oraz danych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób by nie akceptowała plików cookies. Jednak może to utrudnić korzystanie z naszego Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, ani nie zawiera żadnych informacji, dzięki którym taka identyfikacja stałaby się możliwa. Gromadzimy te dane wyłącznie po to by stale móc podnosić jakość świadczonych przez nas Usług. Więcej szczegółów w Polityce Plików Cookies.

Ustawa z dnia 26 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zezwala na zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.