Windykacja

Windykacja

1.    Zasady prowadzenia windykacji – omówienie możliwości dochodzenia roszczeń.
2.    Odzyskanie podatku VAT od złych wierzytelności  – kiedy i od kogo.
3.    Odzyskanie wierzytelności w myśl podatku dochodowego.
4.    Korekty kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym z tytułu nieuregulowanych        wierzytelności.