Księgowość

Zapewniamy pełną obsługę księgową osobom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Nasza oferta obejmuje usługi, takie jak: 

- prowadzenie ksiąg handlowych, w tym

organizację księgowości, stworzenie planu kont,

wprowadzanie dokumentów księgowych,

prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,

sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

wprowadzanie dokumentów księgowych,

prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,

sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,

- rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania

wprowadzanie dokumentów księgowych,

prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,

sporządzanie deklaracji podatkowych w okresach wymaganych przepisami prawa,

sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.

 

 

Obsługę kadrową i ZUS

- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,

- przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

- prowadzenie kadr firmy,

- przygotowywanie list płac,

- przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS,

- elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

- rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,

- inne czynności wynikające z przepisów prawa.

 

 

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wysyłamy wymagane deklaracje i zeznania oraz e-mailowo informujemy klientów o wysokości obliczonych zobowiązań. Jedynym obowiązkiem klienta jest terminowe dostarczenie do kancelarii dokumentów księgowych oraz uregulowanie należności. W pozostałym zakresie wszystkie czynności wykonuje nasza kancelaria. 
 
W celu uzyskania informacji o cenie kompleksowej obsługi firmy prosimy złożyć zapytanie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce kontakt.