Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

1.    Przepływy pieniężny – zasady ich sporządzania
2.    Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3.    Metody łączenia i podziału w ujęciu bilansowym
4.    Księgi rachunkowe dla upadłości i likwidacji
5.    Sprawozdania finansowe w okresie upadłości i likwidacji