Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

1.    Ustawa o rachunkowości.
2.    Krajowe Standardy Rachunkowości.
3.    Polityka Rachunkowości – zasady jej tworzenia i jakie elementy należy ująć.
4.    Bilans  - Sprawozdanie finansowe- Zamknięcie roku.
5.    Leasing, najem, wieczysta dzierżawa.
6.    Rozliczenie produkcji.
7.    Inwentaryzacja – zasady jej przeprowadzania.

Rozliczenia bilansowe a podatkowe

1.    Leasing, najem, dzierżawa w ujęciu bilansowym i podatkowym.
2.    Samochody własne lub obce rozliczenia w podatkach dochodowych.
3.    Amortyzacja ujęcie bilansowe a podatkowe.