Audyt

Audyt finansowy

Oferujemy szeroki zakres usług audytorskich. Posiadamy doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnej wielkości i o zróżnicowanym profilu działalności. Badania sprawozdań finansowych wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów rewizji finansowej. W ramach badania sprawozdania finansowego nie tylko oceniamy prawidłowość sporządzonego badania, lecz także przywiązujemy dużą wagę do kwestii podatkowych, za które spółka może ponosić konsekwencje. Ponadto zawsze służymy radą w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prawem bilansowym i podatkowym.

Zakres naszych usług:

- badanie sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, standardami IFRS (IAS)

- przeglądy ksiąg rachunkowych (limited review)

- finansowe due diligence

- doradztwo i wsparcie merytoryczne przy łączeniu, przekształceniach i likwidacjach spółek

- wycena przedsiębiorstw

- doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości

- sporządzanie zakładowych planów kont i tworzenie polityki rachunkowości według indywidualnych potrzeb każdego klienta

- audyt na potrzeby własne jednostki, uwzględniający wytyczne danej jednostki

 

Audyt podatkowy

W ramach usługi audytu podatkowego oferujemy analizę rozliczeń oraz zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa zgodnie z ustalonym, wyznaczonym zakresem prac. Badanie polega na szczegółowym przeglądzie określonych obszarów przedsiębiorstwa oraz ustaleniu źródeł ryzyk podatkowych. 

Celem audytu jest dostarczenie przedsiębiorstwu zlecającemu usługę informacji oraz opinii na temat stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji oraz dokonywanych rozliczeń w sferze podatkowej ze wskazaniem sposobów rozwiązań tych nieprawidłowości oraz wskazaniem braku obszarów, w których nie stwierdzono występowania ryzyka podatkowego.

Celem prowadzonego audytu jest umożliwienie zleceniodawcy:

- poznania słabych i mocnych strony działu finansowo-księgowego w sferze rozliczeń podatkowych

- minimalizacji obciążeń podatkowych

- sprawdzenia poprawności stosowanych sposobów minimalizacji obciążeń podatkowych

- zapobiegania potencjonalnym sankcjom karno-skarbowym

- uzyskania zwrotu nadpłaconych podatków

 

Audyty podatkowe są przeprowadzane przy uwzględnieniu specyfiki danej działalności gospodarczej. Badaniem można objąć cały obszar podatkowy rozliczenia firmy lub tylko wybrany fragment działalności.

Efektem prowadzonego audytu jest przygotowany pisemny raport dla firmy zlecającej usługę, prezentujący w sposób szczegółowy wszelkie stwierdzone nieprawidłowości, stopień ryzyka podatkowego oraz sposoby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Celem audytu podatkowego jest wyłącznie ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych w oparciu o wytyczone kryteria i przepisy prawa podatkowego, niezależne od aktualnej sytuacji finansowej jednostki. Dlatego audytu podatkowego nie wolno mylić z audytem finansowym.

 
W celu uzyskania informacji o cenie kompleksowej obsługi firmy prosimy złożyć zapytanie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce kontakt.