Podatki

Podatek VAT

1.    Podatek od towarów i usług  - zasady ogólne opodatkowanie, prawo odliczenia, przedmiot        ustawy o VAT
2.    Podatek od towarów i usług – zmiany 2014
3.    Transakcje unijne – WDT, WNT, import usług 
4.    Odwrotne obciążenie – podatnikiem nabywca, moment opodatkowania transakcji na                  podstawie ustawy o VAT
5.    Magazyny konsygnacyjne, art. 33a i 33b ustawy o VAT 

Podatki dochodowe

1.    Podatek dochodowy od osób prawnych.
2.    Podatek dochodowy od osób fizycznych.
3.    Podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej.
4.    Podatek u źródła i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
5.    Zryczałtowany podatek dochodowy.
6.    Podatek odroczony – zasady wyliczania podatku.

Pozostałe podatki

1.    Podatek od czynności cywilnoprawnych.
2.    Podatek od spadków i darowizn.

Ceny transferowe

1.    Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa.

Rozliczenia bilansowe a podatkowe

1.    Leasing, najem, dzierżawa w ujęciu bilansowym i podatkowym.
2.    Samochody własne lub obce rozliczenia w podatkach dochodowych.
3.    Amortyzacja ujęcie bilansowe a podatkowe.