Doradztwo przez Internet

W życiu zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady lub konsultacji, mających na celu rozwiązanie określonego problemu lub uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. W ramach świadczonych usług oferujemy możliwość uzyskania porad w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe. Zapewniamy profesjonalne doradztwo przez Internet w dziedzinach, takich jak: rachunkowość, prawo gospodarcze, obowiązki sprawozdawcze oraz opłaty środowiskowe.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po otrzymaniu zapytania wyceniamy usługę i przesyłamy cenę do akceptacji klienta. Po uzyskaniu akceptacji przesyłamy numer konta, na które należy dokonać płatności za usługę. W ciągu 2-3 dni od dnia otrzymania zapłaty wysyłamy odpowiedź na podany adres e-mailowy. Brak odpowiedzi na naszą wycenę w ciągu trzech dni roboczych powoduje anulację złożonego zapytania.

 

Porad internetowych udzielamy wyłącznie w kwestiach:

- podatkowych

- księgowych (z wyłączeniem rozliczenia produkcji)

- sporządzanie przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- ustawy o rachunkowości

- obowiązków sprawozdawczych do GUS, NBP

- obowiązków sprawozdawczych w zakresie opłat środowiskowych

- rozwiązań celno-podatkowych (z wyłączeniem kwestii związanych z naliczeniem ceł – mogą być to sposoby ustawienia rozliczeń przynoszących wymierne korzyści finansowe)

- podatku akcyzowego

- rozwiązań globalnych dla korporacji lub firm prowadzących interesy z partnerami zagranicznymi i krajowymi na terenie Polski